NIEUWS

Totaalaanbieder

Korte levertijden

Eigen transport

Home » Coronavirus

Coronavirus

 – Via deze weg brengen wij u op de hoogte hoe wij bij Hessels Poedercoating omgaan met de door de overheid afgekondigde maatregelen inzake het Coronavirus (COVID-19).

Indien mogelijk werken onze medewerkers vanuit huis. Op kantoor houden medewerkers gepaste afstand. Wij hebben het schoonmaakrooster geïntensiveerd en hebben binnen ons pand aanvullende hygiënemaatregelen getroffen.

Wij hebben onze externe bezoeken en het ontvangen van relaties tot een minimum beperkt.

Wij blijven telefonisch en per email bereikbaar voor al onze klanten. Onze medewerkers staan klaar om u te helpen en te informeren.

In verband met de contactbeperkingen, zullen al onze medewerkers zich aan de voorgeschreven hygiëneregels houden. Onze chauffeur neemt de voorgeschreven hygiëneregels in acht en houdt zich ook aan de voorschriften die gesteld worden op de laad- en losadressen.

Relaties wordt verzocht zich zo kort als mogelijk en telkens met maximaal één persoon op te houden bij onze receptie. Het uitwisselen van formulieren vindt plaats via ons loket en zonder fysiek contact te maken.

Wij zijn ons ervan bewust dat de situatie per dag kan veranderen en zullen u op de hoogte stellen indien hier wijzigingen in optreden. Bezoek hiervoor onze website en/of social mediakanalen.

Wij wensen u en uw medewerkers in de komende periode veel sterkte toe.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers
Hessels Poedercoating B.V.